Poštovné ZADARMO na všetky objednávky pri nákupe nad 40€

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obsahujú zmluvné podmienky uplatňované spoločnosťou NOLIMIT GROUP Kft. (ďalej: Poskytovateľ služby) na webovej stránke www.runwaywear.sk (ďalej len webová stránka) a podmienky používania služby.

 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky aktivity, ktoré sú možné na stránke runwaywear.sk a sú povinné pre všetkých používateľov a zákazníkov. Používaním stránky ich všetci používatelia a zákazníci akceptujú.

 

1, VYSVETLENIE POJMOV:

Poskytovateľ Služby: NOLIMIT GROUP Kft. / HU 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. pod 2./ majiteľ a prevádzkovateľ webovej stránky runwaywear.sk

Web: webová stránka runwaywear.sk funguje aj ako internetový obchod, dostupný na adrese runwaywear.sk.

Používateľ: Akákoľvek fyzická osoba, ktorá používa webovú stránku.

Zákazník: Každá fyzická osoba, ktorá zadá objednávku v internetovom obchode.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa produkty a služby nepodnikateľsky alebo za účelom dosiahnutia zisku. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za Spotrebiteľov musia považovať aj všetci Kupujúci.

Zásady ochrany údajov je dokument, ktorý stanovuje zásady ochrany údajov a správy údajov uplatňované na webovej stránke. Dokument je k dispozícii tu.

Zásady používania súborov cookie je dokument, ktorý obsahuje informácie o používaní a správe súborov cookie na webovej stránke. Dokument je k dispozícii tu.

 

2, OBJEDNÁVKA RUNWAYWEAR.SK:

Všeobecné obchodné podmienky určujú prevádzku internetového obchodu, práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovateľa služby a upravujú zmluvu medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom. Zadaním objednávky súhlasíte s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdzujete, že sú pre vás záväzné.

 

I, Zadávanie objednávky

Zákazník má možnosť vybrať si alebo objednať z produktov obchodu. Na webovej stránke poskytovateľ služieb podrobne uvedie názov a popis produktu a zobrazí fotografiu produktu. Kliknutím na vybraný produkt si zákazník môže pozrieť jeho podrobný popis. Ak máte v úmysle nakúpiť, vložíte produkt, ktorý chcete kúpiť, do virtuálneho košíka stlačením tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Kliknutím na tlačidlo Košík nájdete produkty vložené do košíka pri nákupe a ich ceny. Tu si môžete skontrolovať správnosť vašej objednávky, ceny a množstvá, ktoré môžete podľa potreby upraviť alebo vylepšiť. Poštovné sa účtuje pri pokladni po výbere spôsobu dopravy. Ak si myslíte, že množstvo produktov v košíku je adekvátne, skontrolovali ste celkové množstvo a rozhodli ste sa, že si ich chcete kúpiť, potom jednoducho kliknite na tlačidlo „Prejsť do objednávky“. Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy, na stránke nie je možnosť registrácie Zákazníka. Zadajte údaje potrebné na doručenie: e-mailová adresa, meno (priezvisko, meno), adresa, telefónne číslo. V ďalšom kroku si vyberte spôsob dopravy, ktorý vám vyhovuje. Potom si musíte vybrať spôsob platby, ktorý vám vyhovuje. Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ objednávku odošlete, s čím je v každom prípade spojená povinnosť platby. Zadaním objednávky súhlasíte s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdzujete, že sú pre vás záväzné. Po úspešnom nákupe vzniká zmluva medzi poskytovateľom služby a zákazníkom.

 

Údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky spracovávame v súlade s „Zásadami ochrany osobných údajov“.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri potvrdení objednávky Vám bude účtovaná hodnota celého nákupu vrátane dopravy či iných nákladov súvisiacich s nákupom. O prípadných dodatočných nákladoch vás budeme informovať pred odoslaním nákupu. Vybraný spôsob platby môže spôsobiť dodatočné náklady.

 

II, Ceny:

Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednávky, ktoré nájdete pri produktoch v internetovom obchode. Ceny uvedené na stránke sú v eurách vrátane DPH. Tieto ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na dopravu budú účtované počas procesu platby.

Ak sa vyskytne chyba alebo nedostatok produktov alebo cien v internetovom obchode, vyhradzujeme si právo na ich opravu. V takom prípade informujeme zákazníka o nových údajoch ihneď po zistení chyby, pred spracovaním objednávky. Potom musí kupujúci ešte raz potvrdiť svoj úmysel objednať alebo je možné od zmluvy odstúpiť ktoroukoľvek stranou. Po spracovaní objednávky nie je možné objednávku upraviť/stornovať.

 

III, Dodanie:

Zásielky sú doručené kuriérskou službou GLS. Objednávky budú doručené v termíne uvedenom pri spôsobe doručenia, ak sú predmetné produkty skladom. Od kuriérskej služby dostanete SMS, v ktorý deň a v akom čase (uvedený 3-hodinový interval) bude balík doručený. Dodávka sa uskutočňuje flexibilným dodaním. Prijatá SMS obsahuje aj kontaktné údaje kuriéra a zákazníckeho servisu GLS. Ak vám dodacia lehota nevyhovuje, zavolajte zákaznícky servis GLS a zmeňte dodaciu lehotu na čas, ktorý vám vyhovuje. Poplatok za dopravu je suma uvedená pri zvolenom spôsobe dopravy.​

Môže dôjsť k omeškaniam. V takom prípade ihneď kontaktujeme Používateľa a dohodneme sa na ďalšom postupe. Ak poskytovateľ služby nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy z dôvodu, že tovar uvedený v zmluve nemá v dispozícii, alebo z dôvodu, že nemôže poskytnúť objednanú službu, je povinný o tom objednávateľa informovať. V prípade predchádzajúcej objednávky, ktorá nebola akceptovaná, nemôžeme doručiť ďalšiu objednávku spôsobom platby na dobierku.

 

IV, Platba:

V našom obchode môžete nakupovať platobnou kartou a na dobierku.

1, Platba bankovou kartou

2, Platba na dobierku: Celú kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu je potrebné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou doručovateľovi pri prevzatí zásielky. V prípade platby na dobierku si kuriérska služba účtuje poplatok za dobierku, ktorý sa automaticky pripočítava k celkovej sume objednávky. Tento poplatok bude uvedený pri pokladni. Poplatok za dobierku: 1,99 EUR

V prípade predchádzajúcej objednávky, ktorá nebola akceptovaná, nie je možné zadať novú objednávku spôsobom platby na dobierku, v takom prípade môže poskytovateľ služby objednávku odmietnuť.

 

A, Zmena/zrušenie objednávky:

Po zadaní objednávky poskytovateľ služby bezodkladne odošle zákazníkovi automatické oznámenie o realizácii objednávky. Po úspešnom nákupe vzniká zmluva medzi poskytovateľom služby a zákazníkom. Kupujúci je povinný splniť a dodržiavať zmluvné podmienky, kupujúci je povinný produkt/službu prevziať a zaplatiť zaň uvedenú kúpnu cenu.

Poskytovateľ Služby dáva zákazníkovi možnosť elektronicky upraviť/odvolať svoju objednávku až do začatia plnenia objednávky. Zákazník môže túto požiadavku uviesť elektronicky emailom na emailovú adresu: info@runwaywear.sk

Do e-mailu nezabudnite uviesť číslo objednávky, aby sme mohli Vašu objednávku identifikovať. Ak neuvediete číslo objednávky, v tomto prípade nie je možné objednávku identifikovať, preto sa Vaša žiadosť o zmenu/zrušenie považuje za neplatnú.

Po spracovaní objednávky zákazník bude informovaný e-mailom o začatí spracovania. Po spracovaní nie je možné objednávku upraviť/vymazať.

VI, Neprijaté balíky:

Odmietnutie prevzatia balíka neznamená odstúpenie od kúpnej zmluvy, keďže nejde o jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Zákazník je povinný balík prevziať. Ak zákazník neprevezme objednaný balík, považuje sa to za porušenie zmluvy. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť Poskytovateľovi Služby vzniknutú materiálnu škodu / náklady na spiatočnú prepravu, ako aj balné a administratívne náklady spojené s vybavením objednávky. Poplatok za to: 10 EUR.

V prípade dobierky vystaví poskytovateľ služby objednávateľovi v prípade neprevzatia balíka faktúru na tieto náklady. V prípade neuhradenia faktúry poskytovateľ služby postúpi dlh správcovi pohľadávok.

V prípade platby bankovou kartou, ak si zákazník balík neprevezme, bude v tomto prípade spôsobená škoda pri vrátení peňazí odpočítaná z kúpnej ceny.

 

VII, Informácie o podmienkach uzatvorenia zmluvy:

Jazykom zmluvy je slovenský jazyk, uzatvorená zmluva sa nezakladá, uzatvára sa len v elektronickej podobe, nie je možné ju neskôr vyhľadať, neodkazuje na kódex správania. Za nákup vystavujeme elektronickú faktúru, ktorá je zaslaná na emailovú adresu uvedenú pri objednávke. Zadaním objednávky súhlasíte s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s elektronickou faktúrou, ktorú vystavujeme. Za nesprávne zadané údaje zodpovedá zákazník. Zákazník môže požiadať o opravu na emailovej adrese: hello@runwaywear.sk

 

Ak ste pri objednávke zadali nesprávnu e-mailovú adresu a z tohto dôvodu ste nedostali e-faktúru, môžete požiadať o zaslanie kópie e-faktúry na vami uvedenú e-mailovú adresu. V tento prípade kontaktujte náš zákaznícky servis. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k objednanému produktu až úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím balíka. Poskytovateľ služby má právo odmietnuť akúkoľvek objednávku. Na tejto webovej stránke nepovoľujeme predaj B2B a nemôžeme vystavovať faktúry právnickým osobám. To tiež znamená, že následná oprava faktúr (od fyzickej osoby právnickej osobe) nie je možná, keďže predajnú transakciu je možné uzavrieť len s fyzickou osobou.

Ak by ste s nami chceli nadviazať B2B vzťah a chceli by ste nakupovať vo väčšom množstve, kontaktujte náš zákaznícky servis.

 

3, VÝMENA/ODMIETNUTIE/ ZÁRUKA

I, Výmena

Ku každému produktu poskytujeme možnosť výmeny. Náklady na vrátenie produktu na výmenu a náklady na zaslanie produktu zaslaného ako náhradný znáša zákazník. V prípade výmeny je pred vrátením produktu/produktov potrebná konzultácia s naším zákazníckym servisom. Výmena je možná do 14 dní od prevzatia.

Môžeme vymeniť iba produkty v tomto stave:

- Tovar musí byť vrátený v pôvodnom ochrannom obale.

- Tovar je možné vrátiť len v nepoškodenom stave, výrobok nesmie javiť známky používania nad rámec odskúšania. Tovar je potrebné vrátiť v stave, v akom bol prevzatý. Použitý tovar nevymieňame.

Ak vrátený produkt spĺňa tieto podmienky, náhradný produkt zašleme po prijatí. Náklady na odoslanie náhradného produktu znáša zákazník, poplatok je 3.99 EUR

Ak požadujete výmenu, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis na adrese: info@runwaywear.sk Priemerná doba odozvy: 1-2 pracovné dni

 

II, Odmietnutie:

V prípade, že sa zákazníkovi zaslaný produkt nepáči alebo sa tak rozhodne urobiť z iného dôvodu, zákazník má právo zrušiť nákup bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Pri kúpe hygienických výrobkov je dôležité vedieť, že podľa zákona spotrebiteľ  zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Na túto výnimku predávajúci je povinný vopred upozorniť zákazníkov.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy a výpoveď vo všetkých prípadoch, keďže § 29 nariadenia vlády – v prípade neexistencie inej dohody strán vo vzťahu k niektorým produktom – vylučuje uplatnenie tohto práva vo vzťahu k nasledujúce služby a produkty:

- Absencia práva na odstúpenie od zmluvy v prípade produktu s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po otvorení po doručení vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa však nevzťahuje na hygienické výrobky, len ak spotrebiteľ otvoril zapečatený obal. Ak zákazník otvorí zapečatený obal, jeho právo na odstúpenie od zmluvy automaticky zaniká. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dodávateľa. Ak chce kupujúci využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať jasné vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy e-mailom na e-mailovú adresu: info@runwaywear.sk. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy mu vrátime celú protihodnotu poskytnutú zákazníkom vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku, že zákazník si zvolil iný ako najlacnejší nami ponúkaný standard spôsob doručenia.) Naša spoločnosť môže zadržať vrátenie peňazí, kým nebude produkt vrátený alebo kým zákazník nepotvrdí jeho vrátenie. Náklady na vrátenie produktu znáša vždy zákazník. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje bankovým prevodom. Zákazník je povinný vrátiť alebo odovzdať produkt bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak odošlete produkt pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar ako balík, v pôvodnom ochrannom obale, na vlastné náklady. Tovar nie je možné vrátiť dobierkou, Poskytovateľ Služby neakceptuje dobierku. Vrátený tovar nesmie byť poškodený ani použitý, s výnimkou použitia nevyhnutného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu. Zákazník je zodpovedný za znehodnotenie, poškodenie a náklady vyplývajúce z používania, ktoré presahuje túto hranicu, t.j. ak je vrátený tovar poškodený alebo vykazuje známky používania presahujúce hranicu všeobecných očakávaní. V tomto prípade môže naša spoločnosť zákazníku účtovať amortizáciu, škodu a náklady vyplývajúce z poškodenia alebo používania tovaru, pričom táto suma môže byť odpočítaná od sumy, ktorá má byť uhradená zákazníkovi. Produkty zakúpené ako jeden kus (2-balenia, 1+1 špeciál a pod.) môže zákazník vrátiť len ako celok, ak je vrátený celý obsah a celý obsah spĺňa podmienky na vrátenie, nie jednotlivo. Hygienické výrobky nie je možné vrátiť po otvorení po doručení, otvorením po doručení automaticky zaniká právo na odstúpenie od zmluvy. Otvorenie po doručení je otvorenie uzavretej škatuľky/neuzatvárateľného vrecka. Spodnú bielizeň nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov. Nasledujúci produkty sú považované za hygienické výrobky, preto je právo na odstúpenie od zmluvy vylúčené/obmedzené: Pančuchové Nohavice RunwayShape EverydayControl Odolné Voči Roztrhnutiu, RunwayShape InstantShaper Tvarujúce Nohavičky S Vysokým Pásom, RunwayShape InstantShaper Tvarujúce Šorty s vysokým pásom, RunwayShape InstantShaper Tvarujúce Tangá s vysokým pásom, RunwayShape InstantShaper Tvarujúci Boyshort, RunwayShape EverydayShaper Tvarujúci Top, Tvarujúca Podprsenka RunwayShape InstantShaper, Tvarujúca Podprsenka RunwayShape EverydayControl Bez Kostíc, RunwayShape InstantShaper Tvarujúci Pás, RunwayShape SecretControl Tvarujúce Nohavičky S Vysokým Pásom, RunwayShape EverydayShaper Tvarujúce Nohavičky S Vysokým Pásom, RunwayShape EverydayShaper Tvarujúce Šorty S Vysokým Pásom, RunwayShape EverydayShaper Tvarujúce Tangá S Vysokým Pásom, RunwayShape EverydayShaper Tvarujúci Boyshort, RunwayShape Push-Up Tvarujúca Spodná Bielizeň, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci Bodysuit, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci Bodysuit “Tangá”, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci Bodysuit „Šortky”, RunwayShape SecretControl Tvarujúci Bodysuit, RunwayShape TotalComfort Tvarujúce Bodysuit “Šortky”, RunwayShape TotalControl Tvarujúci Bodysuit, RunwayShape SculptedEveryday Tvarujúci Bodysuit, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci T-Shirt Bodysuit, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci Bodysuit s Dlhým Rukávom, Neroztrhnuteľné Tvarujúcie Pančuchové Nohavice, RunwayShape EverydayControl Tvarujúci Korzet, RunwayShape TotalControl Tvarujúci Korzet. Pri hygienických výrobkoch po otvorení po dodaní môžeme prijať reklamáciu len v prípade kvalitatívnej vady. V prípade, že zákazník dobrovoľne vráti produkt, pri ktorom je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy alebo uplynula 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, vrátenie bude zamietnuté. V takom prípade, ak si zákazník želá, aby sme vrátený produkt poslali späť, môžeme mu ho poslať späť oproti preplateniu poštovného a nákladov na spracovanie neoprávnenej reklamácie, čo je 10 EUR. Ak to zákazník neuplatní, produkt bude zničený. Toto pravidlo platí pre vrátené produkty, ktoré neboli zakúpené od našej spoločnosti. Pred vrátením produktu kontaktujte prosím náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: info@runwaywear.sk. Ak zákazník využije zľavu viazanú na výšku objednávky, pri vrátení produktu bude zľava odobratá z jeho hodnoty, teda bude vrátená hodnota znížená o zľavu./Ak by zákazníkovi nevznikol nárok na zľavu bez vráteného produktu, napríklad bezplatné doručenie viazané na hodnotu objednávky, zľava bude odvolaná./ Nie je možné vrátiť cenu služieb, ktoré si zákazník na svoju objednávku objednal a už boli splnené (napríklad: dobierka, poistenie balíka a pod.). V prípade zrušenia zmluvy je pred vrátením produktu/produktov potrebná konzultácia s naším zákazníckym servisom. Ak chcete zrušiť zmluvu, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis na adrese: info@runwaywear.sk Priemerná doba odozvy: 1-2 pracovné dni

 

III, Záruka:

Zákazník si môže uplatniť záručný nárok v prípade chybného tovara. Zákazník je povinný nahlásiť chybu bezodkladne po jej zistení. Zároveň si kupujúci už nemôže uplatniť svoje záručné práva nad rámec dvojročnej premlčacej doby odo dňa uzavretia zmluvy. Do šiestich mesiacov odo dňa dodania nie sú iné podmienky na uplatnenie reklamácie okrem nahlásenia vady, ak zákazník preukáže, tovar zakúpil u nás. Po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia je však objednávateľ povinný preukázať, že objednávateľom uznaná vada existovala už v čase plnenia. Svoju reklamáciu nám môžete oznámiť na e-mailovej adrese: info@runwaywear.sk Poskytovateľ služby odpovie na váš dopyt do 3 pracovných dní.

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom. Zákazník môže v rámci záruky požadovať opravu alebo výmenu podľa vlastného uváženia, pokiaľ splnenie požiadavky zvolenej zákazníkom nie je nemožné alebo by znamenalo neúmerné dodatočné náklady pre nás. Ak výmena/oprava nie je možná, môže zákazník požadovať pomerné dodanie náhrady alebo v poslednom prípade môže od zmluvy odstúpiť.

 

4, SŤAŽNOSTI/SÚLADY/RIEŠENIE SPOROV:

Cieľom nášho internetového obchodu je vybaviť všetky objednávky v dobrej kvalite, k úplnej spokojnosti zákazníka. Pre reklamácie prosím kontaktujte nás na adrese: info@runwaywear.sk

Poskytovateľ služby čo najskôr prešetrí a vyhodnotí prijaté reklamácie a reklamácie. Priemerná doba odozvy: 1-2 pracovné dni.

V prípade akéhokoľvek súdneho sporu medzi zmluvnými stranami je príslušný miestne príslušný súd podľa sídla Poskytovateľa Služby. V súlade s právnymi normami poskytovateľ služby neuznáva žiadne mimosúdne riešenie sporov ako príslušný na riešenie spotrebiteľských sporov.

Spotrebiteľ môže v prípade sťažnosti využiť platformu EÚ pre riešenie sporov online: http://ec.europa.eu/odr

 

  1. AUTORSKÉ PRÁVA:

Všetok obsah zobrazený v Internetovom obchode (popis produktu, text, obrázky, grafika atď.) je považovaný za duševný výtvor, a preto je chránený autorským právom. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo iné používanie akéhokoľvek obsahu bez povolenia je porušením autorských práv, a preto je zakázané.

 

  1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY:

Názov: NOLIMIT GROUP Kft.

Sídlo: 1136 Budapest, Tátra 5/A. pod 2.

Daňové číslo: 26342542-2-41

Telefón: 06204228643

E-mail: info@runwaywear.sk

Podnikový súd: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Podnikový súd Hlavného mestského súdu)

IČO: 01-09-325147

Názov poskytovateľa hostingu: Shopify Inc.

Adresa poskytovateľa hostingu: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada

Kontakt na poskytovateľa hostingu: 1-888-746-7439, support@shopify.com

 

7, ĎALŠIE USTANOVENIA:

Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek správanie zobrazované používateľmi webovej stránky alebo za akúkoľvek škodu vzniknutú počas používania webovej stránky. Užívateľ internetového obchodu preberá plnú a výhradnú zodpovednosť za svoje správanie.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť.

Neplatnosťou niektorých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nie sú dotknuté dôvodom neplatnosti.

Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou alebo dokonca so všetkými Všeobecnými obchodnými podmienkami, nie ste oprávnený používať Webovú stránku a naše služby.

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť a doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Posledná úprava: 14.09.2023.